# عاشقانه

عاشقـــــــــانه دستانت

دستانــــــــــــــت رو دور گردنم حلقه کن این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است بـــــــــــــــاور کن . . .                                                               ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید