# خاطرات

فریاد فاصله ها

چه خوش خیال است!!   چه میخندد،چه ژستی گرفته!!   چه بی ادب است،انگارکینه ی از من دارد!!   فــــــــــــــــــــــــ ــاصـــــــــــــــــــــ ــلــــــــــــــــــــــ ـه را میگویم!!   به خیالش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
مثل مهتاب               که از خاطر شب می گذرد ،     هر شب آهسته از آفاق            دلم می گذری  
/ 0 نظر / 10 بازدید